Kakitane Kitchen (2015-04-14)

I got kaki-no-tane. These are Japanese popular snacks.

Kakitane Kitchen

These are kaki-no-tane dispensers.

Kakitane Kitchen

I like zeitaku-cheese flavor.

Kakitane Kitchen

ref. Kakitane Kitchen (in Japanese)

tags: food

Posted by NI-Lab. (@nilab)