Baidu 3D Map is so cool (2011-06-16)

Baidu Map's 3D map is so cool.

Baidu Map

Baidu Map

Baidu Map

Baidu Map

Baidu Map

Baidu Map

Does the Baidu Map have Web APIs?
Baidu Map
-> Baidu Map API (in Chinese)

Ref. Baidu Map (in Chinese)

tags: map baidu baidu_map 3d

Posted by NI-Lab. (@nilab)